A A A

Balkony na belkach stalowych

W budynkach mieszkalnych najczęściej daje się dwie belki stalowe, które osadza się poza otworem drzwiowym na głębokość około 38 cm w murach z cegły. W cieńszych murach, wykonanych z materiałów o malej wytrzymałości na ściskanie, końce belek osadzone w murze należy obetonować, aby nie nastąpiło zgniecenie pod­pór. Pole między belkami można wypełnić: płytą żelbetową zbrojoną dołem równolegle do ściany. płytą Kleina z cegły ułożonej na rąb. zbrojonej bednarką w co drugiej lub trzeciej spoinie. Na wierzchu płyty należy położyć wyrównawczą warstwę betonu ze spadkiem l-2 od ściany, dla odpływu wód opadowych. Końce belek należy zabezpieczyć przed roz­parciem za pomocą ściągacza z drutu 6+8 mm. dając go w ostatniej spoinie między cegłami. Boki belek wypełnia się betonem, wyrabiając w betonie kapinosy.