Reklama
A A A

Demontaż rusztowań

Pierwszą czynnością przy demontażu rusztowań jest ustalenie kolejności rozbiórki. Kolejność tę usłała kierownik robót z majstrem nadzorującym pracę brygady. Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bortnicy i krzyżulców najwyższego pomostu. Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomocą krążków. Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdejmowania krzyżulców i po­ręczy, potem rozbiera się pomost i przenosi niżej, tak ażeby przy rozbiórce od góry budynku stanowił on pomost ochronny pod pomostem roboczym. Gdy obydwa po­mosty znajdą się poniżej połączenia drabin, przywiązuje się górne drabiny linami wy­puszczonymi z 2 wyższych kondygnacji budynku, wyjmuje się kliny i jarzma łączące końce drabin, a następnie za pomocą lin opuszcza się drabiny na ziemię. Przy demon­tażu rusztowań wiszących najpierw opuszcza się na ziemię kosz. następnie wciąga się wysuwnicę na poddasze lub dach budynku i za pomocą krawędziaka opuszcza się liny rusztowania do kosza. Następnie, po ostrożnym opuszczeniu lin, opuszcza się za po­mocą liny i krążka wysuwnicę. Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone z za­prawy, gwoździ itp.. posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu. Liny należy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułożyć w magazynie. Stalowe liny. jak również elementy rusztowań z rur stalowych muszą być także przetarte smarem w celu za­bezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie części rusztowania, zgrupowane wg asor­tymentów, powinny być ułożone pod zadaszeniem na podkładach rozstawionych co 2 m.