A A A

Gips

Gips jest spoiwem wiążącym powietrznie. Otrzymuje się go przez wypalenie skal gipsowych. Charakterystyczną właściwością gipsu jest to. że szynko on chłonie wodę i szybko twardnieje. Ciężar objętościowy gipsu w stanie luźnym wynosi 700-7-900 kC m w stanic utrzę­sionym 900+1300 kG m ciężar właściwy 2.0 + 2.5 Ci cm'. Wiązanie gipsu po zarobieniu wodą rozpoczyna się już po 5 minutach, a kończy po 20-7-30 minutach, przy czym gips pęcznieje w stosunku do objętości zaczynu. Rozróżnia się następujące rodzaje gipsu palonego: gips murarski (prażony półwodny) nadający się do tynków i robót murarskich. gips sztukatorski stosowany do robót ciągnionych, tynków szlachetnych i do tynków o wysokich wymaganiach. gips modelowy przeznaczony do robót sztukatorskich i do wykonywania modeli. gips alabastrowy stosowany do robót rzeźbiarskich. gips jastrychowy (estrichgips) służący do zapraw i produkcji prefabrykatów oraz do podłóg i podkładów pod podłogi z tworzyw sztucznych. Dla celów budowlanych stosuje się dwa rodzaje gipsu: murarski i jastrychowy.