Reklama
A A A

Klasyfikacja schodów

W zależności od położenia rozróżniamy schody: zewnętrzne, prowadzące do wnętrza budynku. wewnętrzne, służące do pionowej komunikacji w budynku. terenowe, łączące różne poziomy terenu. W zależności od przeznaczenia rozróżniamy schody: główne, przeznaczone dostałej komunikacji między kondygnacjami budynku; gospodarcze, przeznaczone głównie do celów gospodarczych (np. schody kuchen­ne); piwniczne, wykonane wewnątrz lub na zewnątrz budynku, najczęściej pod biegiem klatki schodowej głównej lub gospodarczej; powinny one być obudowane ścianami i mieć przedsionek z drzwiami w celu zabezpieczenia przed nieprzyjemnymi zapachami wydzielanymi w piwnicach budynku: strychowe, wykonane jako oddzielne schody lub jako przedłużenie klatki scho­dowej głównej lub gospodarczej w budynkach piętrowych; pożarowe, używane tylko na wypadek pożaru, wykonywane jako schody zewnętrzne w budynkach fabrycznych, kinach itp. W zależności od ognioodporności schody dzielimy na: nieogniotrwałe (drewniane), które można stosować w budynkach jednorodzin­nych i wiejskich; ogniotrwałe — z ciosów kamiennych, cegły na belkach stalowych, żelbetu (jako schody monolityczne lub z elementów prefabrykowanych).