A A A

Narzędzia i sprzęt do robót murowych

Narzędzia i sprzęt używane w robotach murowych dzielimy na narzędzia bezpośrednie­go użytku, służące do wykonywania zasadniczych czynności murarskich oraz na na­rzędzia i sprzęt pomocniczy służące przygotowaniu i zaopatrzeniu stanowiska pracy murarza. Do podstawowych narzędzi bezpośredniego użytku należą: kielnia, czerpaki do zapraw, młotek murarski, pion, poziomnica, linia (lata) murarska, ważna linia, wąż wodny, sznur murarski, warstwomierz i kątowniki murarskie. Narzędzia i sprzęt pomocniczy stanowią: skrzynia, czyli kastra murarska drewniana lub metalowa, szafel do zapraw, szkopek na wodę, taczki jednokołowe, taczki dwu­kołowe — japonki oraz rusztowania wewnętrzne.