A A A

Narzędzia i sprzęt montażowy

Narzędzia i sprzęt używane przy montażu prefabrykatów żelbetowych. Posiłkowanie się pomostem na ra­mieniu hydraulicznym i podwoziu samochodowym jest bardzo do­godne, wymaga jednak dobrej orga­nizacji oraz szybkiego postępu mon­tażu, koszty eksploatacji bowiem są stosunkowo wysokie