Reklama
A A A

Organizacja robót instalacyjnych

W pracach instalacyjnych najbardziej pracochłonna jest obróbka mechaniczna oraz montaż przewodów. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie tych prac do warsztatów przedsiębiorstw instalacyjnych, wyposażonych we właściwe maszyny i narzędzia do obróbki mechanicznej i montaż i przewodów. Przygotowane w war­sztatach elementy instalacji (prefabrykaty), odpowiednio oznakowane, dostarczane są na budowę do dalszego montażu. Zakres prac wykonanych w warsztatach określa stopień prefabrykacji. która może być: - podstawowa—wykonanie prostych odcinków przewodów: pionów i podejść wyposażonych czasami w armaturę odcinającą, węzłowa — wykonanie zespołu przewodów i armatury (węzła), stanowiącego funkcjonalną część instalacji. kompleksowa budowlano-instalacyjna — wykonanie części budynku z instalacjami i aparatami sanitarnymi w formie kabiny. Instalacje sanitarne montuje się po wykonaniu stanu surowego budynku i uzyskaniu od generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru pisemnej zgody na wykonywanie instalacji sanitarnych. Wpis do dziennika powinien stwierdzić, że: obiekt jest udostępniony do prowadzenia robót montażowych w warunkach zgod­nych z przepisami bhp, — elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji sanitar­nych, wykonane zostały zgodnie z dokumentacją techniczną. Aparaty sanitarne, armaturę czerpalną, regulacyjną i kontrolno-pomiarowa montuje się po całkowitym wykonaniu budowlanych robót wykończeniowych.