A A A

Projekty organizacji budowy i robót

Wiadomości ogólne. Każda budowa powinna być wykonywana zgodnie z projektem organizacji. Majster budowlany powinien posługiwać się częściami projektu organizacji budowy i robót, które dotyczą jego zakresu pracy. Takimi częściami są: plan zagospodarowania placu budowy. — robocze projekty organizacji głównych rodzajów robót. harmonogramy robót.