Reklama
A A A

Ręczna piła tarczowa

Piła ręczna jest narzędziem zmechanizowanym, służącym do wzdłużnego lub po­przecznego przecinania drewna o grubości średnio do ok. 4 cm. Poza tym pila ręczna może służyć do wyrabiania z drewna czopów i niektórych wrębów. Piła składa się z: silnika elektrycznego osłoniętego, podstawy (ramki), tarczy o średnicy ok. 250 mm. uchwytu tylnego i przedniego, osłony górnej nieruchomej i dolnej ruchomej, wyłącznika elektrycznego. Osłona dolna ruchoma w czasie piłowania dociska piłowane drewno i miarowo prze­suwa się pod osłonę górną, nieruchomą. Po zdjęciu piły osłona dolna wraca automa­tycznie do początkowego położenia. Przed przystąpieniem do pracy piłę tarczówkę ręczną należy sprawdzić w sposób podany dla piły tarczowej stałej. Dodatkowo należy skontrolować: czy ruchoma, dolna osłona piły pod naciskiem swobodnie wchodzi pod nieruchomą osłonę górną, czy nie ma zatarcia lub zanieczyszczenia sworznia; czy przewody doprowadzające prąd oraz spirale przy nasadzie nie są uszkodzone i czy nie zachodzi zwarcie w korpusie zespołu. Pracę piłą tarczową ręczną wykonuje się w następujący sposób: materiał drzewny do cięcia powinien być przymocowany, nie należy obciążać piły zbyt dużym jej naciskiem do drewna, gdy się zatnie, na­tychmiast należy ją cofnąć, w razie zatrzymania się silnika obowiązuje natychmiastowe wyłączenie prądu, przy cięciu drewna smolnego tarczę należy smarować naftą, aby uniknąć zakleje­nia żywicą, a tym samym zaklinowania tarczy, praca powinna odbywać się z przerwami, w celu niedopuszczenia do przegrzania silnika.