Reklama
A A A

Rozmieszczenie przewodów w murach

Aby przewody nie oziębiały się i nie osłabiał się ich ciąg, należy je prowadzić w ścianach wewnętrznych położonych między ogrzewanymi pomieszczeniami. W celu zmniejszenia liczby kominów wyprowadzanych ponad dach, a także zwiększe­nia ciągu przez wzajemne podgrzewanie, przewody dymowe i wentylacyjne zaleca się prowadzić obok siebie. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy prowadzić w miarę możliwości pionowo, bez załamań, które powodują dławienie ciągu. Odchylenie przewodów od kierunku pionowego nie powinno przekraczać 30°. W przy­padkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się nachylenie przewodu do 45° pod warunkiem uzyskania zgody władzy budowlanej oraz umieszczenia w załamaniach przewodu otworów rewizyjnych. Długość odcinka odchylenia przewodu nie powinna przekraczać 2 m, a przewód na tym odcinku powinien być zabezpieczony przed uderzeniami kuli kominiarskiej ochraniaczami ze stali zbrojeniowej o średnicy minimum 10 mm