Reklama
A A A

Ścianki z elementów wielkowymiarowych

W celu wyeliminowania użycia elementu w konstrukcji ścian dzialowych wdraża się ostatnio stosowanie na przegrody w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicz­nej elementów gipsowych o wymiarach odpowiadających wielkości ścian pomieszcze­nia. Na uwagę zasługują szczególnie dwa typy takich elementów: płyty typu krakowskiego produkowane z gipsu lub estrichgipsu oraz płyty typu wrocławskiego produkowane z gipsobetonu żużlowego. Oba rodzaje płyt są zbrojone prętami ze stali giadkiej o śred­nicy 4.5-6 mm. Płyty typu krakowskiego wytwarzane są w następujących wymiarach długość 226 i 406 cm. wysokość 258 cm. grubość 8 cm. zaś płyty typu wrocławskiego: długość 60. 120 (elementy uzupełniające). 240 i 420 cm. wysokość 253 (dla długości 60. 120 i 240 cm) i 457 cm (dla długości 420 cm). Płyty obu typów montuje się ustawiając je obok siebie na podlewce z zaczynu gipsowego lub zaprawy cementowej przy zasto­sowaniu klinów drewnianych. Styki płyt wypełnia się rzadką zaprawą gipsową, a po jej związaniu spoiny szpachluje się szpachlówką. Płyty typu wrocławskiego wymagają ponadto wygładzenia powierzchni szpachlówką gipsową. Płyty obu typów produkowane są również w odmianie z. gotowymi otworami drzwio­wymi.