Reklama
A A A

Stal zbrojeniowa

Beton dobrze przenosi siły ściskające, a znacznie gorzej przenosi siły na rozciąganie. Zazbrojony wg obliczeń wkładkami stalowymi jest w stanie przenosić duże i różnie ukie­runkowane obciążenie. Wkładki z prętów stalowych umiejscawia się w strefach betonu slupów, bele, płyt itp., w których występują naprężenia rozciągające, jak również w tych strefach, gdzie wy­trzymałość betonu na ściskanie jest przekraczana. Innymi słowy, zadaniem wkładek w postaci prętów stalowych jest przejmowanie naprężeń rozciągających czy też ści­skających, których beton nie jest w stanie przejąć.