Reklama
A A A

Statyka i wytrzymałość materiałów

Projekty konstrukcji budowlanych wymagają przeprowadzenia obliczeń statycznych. Celem obliczeń statycznych jest określenie wielkości i rodzaju sil (momenty, siły poprzeczne i podłużne) występujących w elementach konstrukcji pod wpływem obcią­żenia zewnętrznego oraz obliczenie naprężeń, jakie w tych elementach występują. Znając wartość i rodzaj sił możemy dobrać takie wymiary elementu i taki rodzaj materiału, które zapewnią trwałość konstrukcji przy użyciu najmniejszej ilości ma­teriału. Konstrukcje budowlane stanowią na ogół zespół wzajemnie na siebie oddziałujących elementów, takich jak płyty, belki, żebra, podciągi, słupy, ściany itp.