Reklama
A A A

Tynki na elementach prefabrykowanych

Wielkowymiarowe elementy prefabrykowane są zwykle przywożone na budowę z go­towym tynkiem zewnętrznym, a nieraz również z wewnętrznym. Fakturę zewnętrzną (tynk zewnętrzny) elementów prefabrykowanych wykonuje się w formach metodą „licem ku górze" lub „licem w dół". Faktury „licem ku górze" wykonuje się po uformowaniu elementu, nakładając nań warstwę faktury o grubości 3 cm. Rodzaj zaprawy uzależniony jest od tego, czy faktura ma być gładka czy też dekoracyjna. Jeśli powierzchnia kruszywa ma być uwidocznio­na, to zmywa się ją pędzlem ławkowcem. Po takiej obróbce powierzchnię zmywa się 2-procentowym roztworem kwasu solnego i kilkakrotnie spłukuje wodą. Faktury „licem w dół" tworzy się w ten sposób, że na dno formy, wysmarowanej za­wiesiną glinianą na roztworze mydła, układa się zaprawę szlachetną grubości 3 cm i zagęszcza się ją wibratorem. Po zabetonowaniu całego elementu poddaje się go obróbce termicznej. Ostateczne wykończenie faktury polega na odsłonięciu ziarn kruszywa przez piasko­wanie, dłutowanie, granulowanie itp. Zamiast zaprawy szlachetnej daje się również zaprawy zwykłe, które później malowane są farbami emulsyjnymi. Jako wyprawę wewnętrzną na elementach prefabrykowanych coraz częściej stosuje się zamiast trzywarstwowych tynków jedną cienką zacieraną warstwę grubości 5- 6 mm z zaprawy wapiennocementowej. Ostatnio wprowadza się nakładanie na wewnętrzne powierzchnie elementów płynnych mas szpachlowych. Grubość takiej warstwy wynosi 2-3 mm. Dzięki doborowi skład­ników ma ona właściwości szybkiego chłonięcia wilgoci i szybkiego jej oddawania. Do nich należą m. in. gładzie gipsowe wykonywane z mieszanek gipsowych produko­wanych przez Zakłady Przemyślu Gipsowego „Dolina Nidy". Produkowane są następujące mieszanki: mieszanka gipsowa podkładowa o składzie: gips budowlany 85%, cement glinowy 10%, mączka kaolinowa 5%, mieszanka gipsowa powierzchniowa o składzie: gips ceramiczny 98,5%, wapno hydratyzowane 1.0%, metyloceluloza MH20xp0,5%. Przy gładziach z podkładem masa podkładowa stosowana jest jako warstwa wy­równująca podłoże , a masa powierzchniowa—jako druga, wierzchnia warstwa . Masę powierzchniową stosuje się rów­nież do wykonywania gładzi jednowarstwowych, układanych jednowarstwowo. Gładzie gipsowe nakładane są na uprzednio przygotowane podłoże za pomocą pacek stalowych ze stali nierdzewnej lub winidurowych.