Reklama
A A A

Warunki bezpieczeństwa pracy

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni być wyposażeni w: ubra­nie robocze, buty o giętkich podeszwach, hełmy ochronne i pasy bezpieczeństwa. Narzędzia ciesielskie, jak: siekiery, dłuta, łapy, należy nosić w skrzynkach drewnia­nych, specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach gwoździ lub jakichkolwiek bądź ostrych przedmiotów, ponieważ przy upadku mogą się one stać przyczyną dotkliwego skale­czenia. Narzędzia ostre, gdy zachodzi potrzeba pozostawienia ich czasowo na deskowaniu, należy wbić ostrzem w drewno.