A A A

Warunki bhp

Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinny mieć założone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części bu­dowli. Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, pod­czas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/sek. Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nieokorowanego lub desek zrzyn-k owych. Podlużnicę rusztowań stojakowych powinny być umocowane do stojaków i mogą być sztukowane tylko na stojakach. Nie mogą one pracować jak wsporniki. Deski pomostowe muszą opierać się na co najmniej 3 leżniach, a sztukowanie ich do­zwolone jest tylko na leżniach. Drabiny rusztowań drabinowych należy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski. Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać wysuwnicę jedynie za po­mocą zaklinowania. Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pomocą tzw. mostka i używania drabin lub kozłów na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami. W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkła­danie kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokólarnym stwierdzającym zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmując rusztowania sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziomość ułożenia podłużnie i bieżni, po­prawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy i do­kręcenia śrub. założenia i uziemienia piorunochronów oraz czy w pobliżu rusztowania nie występują nieizolowane przewody elektryczne. Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający największe dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopu­szczalność lub zakaz przewozu pracowników. Co 2 tygodnie powinien odbywać się przegląd wież będących w użyciu. Stan rusztowań powinien być sprawdzany okresowo, zależnie od ich rodzaju, obcią­żenia i intensywności użytkowania. Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w robotach, po każdej burzy, wichurze, ulewie lub śnieżycy. Rusztowania wiszące i na wysuwnicach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. Nie. wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc. na dni świą­teczne lub na czas dłuższych przerw w robotach. Śnieg z rusztowań powinno się usuwać nawet wtedy, gdy nie używa się ich, a to ze względu na dodatkowe obciążenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. Na wszy­stkich rusztowaniach powinny być wywieszane tablice z podaną nośnością pomostu. Rusztowanie powinno być konserwowane.