A A A

Warunki przystąpienia do robót malarskich

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, osadzeniu i dopasowaniu stolarki, oszkleniu okien, ukończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych (lastrykowych, terakotowych itp.) oraz posadzek z deszczulek i przybiciu listew przyściennych, dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń; jednak przed: wykonaniem posadzek z płyt mozaikowych, desek klejowych warstwowych oraz wszystkich rodzajów materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych, szlifowaniem podłóg z deszczułek. osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego. Ostatnie warstwy powłok lakierowych powinny być wykonywane po ukończeniu robót klejowych lub emulsyjnych. Roboty malarskie wewnętrzne powinny być wykonywane w temperaturze umiarko­wanej. Zaleca się prowadzenie robót malarskich w temperaturach: + 15°C — farbami wodorozcieńczalnymi (wapiennymi, klejowymi, kazeinowymi i emulsyjnymi itp), + 20°C — wyrobami lakierowymi. W temperaturze poniżej +5°C nie należy malować. Roboty malarskie zewnętrzne należy wykonywać przy ustalonej suchej pogodzie. Należy zwracać szczególną uwagę na stan suchości podłoża. Podłoża metalowe mogą być pokryte rosą w okresie pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkach na­kładanie powłok może odbywać się dopiero po wyschnięciu rosy.