Reklama
odbojniki
A A A

Złącza bezwrębowe i łączniki

W robotach ciesielskich zachodzi potrzeba wykonywania złączy bezwrębowych szcze­gólnie przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju deskowań. Złącza powinny być tak wykonywane, aby istniało ścisłe przyleganie stykających się pła­szczyzn drewna. Niedopasowanie obniża jakość i wytrzymałość wykonanych złączy. Łącznikami do złączy są gwoździe, sworznie, śruby i klamry. Niewłaściwe rozmie­szczenie łączników w złączach, jak: wbijanie gwoździ w pobliżu czoła deski lub zbyt blisko wzdłużnej krawędzi, może być przyczyną pękania drewna. Aby tego uniknąć, należy rozmieszczać łączniki według podanych niżej zasad.