A A A

Złącza prefabrykatów

Prawidłowo zaprojektowane i wykonane złącze nie powinno w pracy eksploatacyjnej różnić się swoimi właściwościami od monolitycznej konstrukcji żelbetowej, charak­teryzując się jednocześnie następującymi, podstawowymi cechami: prostotą konstrukcji i łatwością (technologicznością) jej wykonania, dostępnym umiejscowieniem, dogodnym do sprawnego wykonania złącza, przyjmowaniem obciążeń bezpośrednio po zmontowaniu elementów, co pozwala na szybkie zwalnianie ich z haka maszyn montażowych, odpowiednią wytrzymałością i trwałością połączenia. niskimi kosztami wykonania. możliwością realizacji w zmiennych warunkach atmosferycznych, odpornością na zawilgocenie oraz ewentualną agresywność środowiska, przy połączeniach prefabrykatów ścian zewnętrznych — ciągłością izolacji, cha­rakteryzującej się identycznymi cechami przewodnictwa ciepła, wilgoci oraz dźwięku jak płyty. estetycznym wyglądem. Ponadto należy unikać stosowania nadmiernej różnorodności połączeń. Odpowiednie połączenie montażowe powinno zapewniać szybkie zwolnienie prefa­brykatu z haka maszyny montażowej. Po rektyfikacji ustawienia lub ułożenia pre­fabrykatu wykonuje się połączenie trwałe. Połączenie montażowe powinno być pierw- nośnych-szczytowych. trójwarstwowych , jw., lecz keramzytobeto-nowych, osłonowych-podłużnych, trójwarstwowych , samo-nośnych-podłużnych. keramzytobetonowych